Tuesday, October 1, 2013

Sopan santun.

"BUKANLAH KEMULIAAN ITU DENGAN MEMAKAI PAKAIAN CANTIK DAN BERSEGAK, TETAPI IA ADALAH DENGAN KETENANGAN (SOPAN SANTUN) DAN MERENDAH DIRI." -RIWAYAT AD-DAILAMI-

No comments:

Post a Comment